Äitiysfysioterapeutit listalle pääsyn osaamiskriteerit

Suomen äitiysfysioterapeutit ry ylläpitää listaa äitiysfysioterapian ammattilaisista. Listalle täytyy hakeutua erikseen jokaisen 31.3. jälkeen, myös niiden, ketkä ovat olleet listalla aikaisemmin. Listalle voi hakeutua vain jäsenet, lisätietoa hakumenettelystä löytyy jäsensivuilta.

Osaamiskriteerit 

Äitiysfysioterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut raskausajan ja synnytyksen jälkeisen ajan hyvinvoinnin tukemiseen. Äitiysfysioterapeutilla on edistyneet tiedot ja taidot ainakin seuraavista: 

- raskausajan liikunta, työkyvyn ylläpitäminen
- synnytykseen valmistautuminen 
- kivun hoito ja ennaltaehkäisy raskausaikana ja synnytyksen jälkeen 
- synnytyksestä palautuminen - keskivartalon toiminnan tutkiminen ja tukeminen 
- suorien vatsalihasten erkauman kuntoutus 
- sektio- ja episiotomia-arpien hoito 

Äitiysfysioterapeutin työote on kokonaisvaltainen. Äitiysfysioterapeutti huomioi asiakkaan elämäntilanteen, kokonaiskuormituksen, levon ja ravinnon määrän ja laadun, seksuaalisuuden, psyykkisen jaksamisen, sosiaaliset verkostot ja resurssit. Tavoitteiden asettaminen, ohjaus ja neuvonta perustuvat asiakkaan omiin lähtökohtiin, toiveisiin ja tavoitteisiin. 

Äitiysfysioterapeutti ymmärtää raskausajan fysiologiset ja anatomiset muutokset sekä synnytyksen fysiologian, ja pystyy tukemaan raskausajan hyvinvointia sekä synnytykseen valmistautumista. Niin raskausajan kuin synnytyksen jälkeisessä liikunnanohjauksessa huomioidaan asiakkaan lajitausta ja omat mielenkiinnon kohteet. Fyysinen kuormitus ja ergonomia huomioidaan sekä raskausaikana että vauva- ja pikkulapsiarjessa. 

Äitiysfysioterapeutti tutkii lantionpohjan toiminnan perustelluin keinoin, tunnistaa yleisimmät toimintahäiriöt ja suunnittelee mahdollisen kuntoutuksen löydösten perusteella. Keskivartalon toiminnan tutkiminen, ymmärrys vatsaontelon paineen säätelystä ja sen vaikutuksesta vatsanseinämän ja lantionpohjan toimintaan, keskivartalon toiminnan tukeminen ja suorien vatsalihasten erkauman kuntoutus ovat äitiysfysioterapeutin ydinosaamista.

Ammattilaisuuden kriteerinä kliinisen työn painottuminen äitiysfysioterapian asiakkaisiin vähintään 1 vuoden ajan erikoistumiskoulutusten jälkeen. Äitiysfysioterapeutti päivittää osaamistaan säännöllisesti tutkimustiedon ja parhaiden käytäntöjen pohjalta. Suomen Äitiysfysioterapeutit ry suosittaa vahvasti säännöllistä jatkokouluttautumista aiheen parissa. 


Huom! Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.