Opinnäytetyöt

Ohjeistus opinnäytetyötä tekeville


Saamme paljon kyselyitä opinnäytetöistä. Yhdistys toivoo, että opinnäytetyön tiimoilta lähestytään yhdistystä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun työtä ollaan aloittamassa. Yhdistys voi lähteä mukaan opinnäytetyöhön, jos aihe on sellainen, mikä koetaan tarpeelliseksi ja yhdistyksen jäsenistöstä löytyy ohjaaja mukaan opinnäytetyöprosessiin.


Toivomme, että aihepiiriä on mietitty jonkun verran valmiiksi, mutta yhdessä Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n edustajan kanssa olisi mahdollista keskustella aiheesta ja tehdä tarvittavia muutoksia. Opinnäytetyökyselyt ja yhteistyöpyynnöt lähetetään osoitteeseen info@aitiysfysioterapia.fi. Sieltä yhteistyöpyyntö siirtyy jäseniemme nähtäville noin kahden viikon ajaksi. Tällöin yhditysksen jäsenistöstä joku voi alkaa ohjaajaksi. Tämän kahden viikon jälkeen voi opinnäytetyön tekijä kysyä vielä uudestaan yhteistyötä, jos vastaus ei ole tähän mennessä saapunut. Jos jäsenistöstämme ei löydy ohjaajaa aiheelle, tällöin emme voi lähteä mukaan opinnäytetyöprojektiin mukaan.