Mitä äitiysfysioterapeutilta vaaditaan?

27.9.2017

Kuka voi käyttää äitiysfysioterapeutti-nimikettä? Kirjoituksessa mukana asiaa myös koulutuksista sekä terveiset Suomen Fysioterapeuttien järjestämästä Erikoisen hyvä fysioterapeutti -verkostotapaamisesta 2.9.

Hallitus on pähkäillyt äitiysfysioterapeutin osaamisvaatimuksia oikeastaan koko kuluneen puolen vuoden ajan, kun yhdistys on ollut olemassa. Nimike "äitiysfysioterapeutti" ei ole millään tavalla suojattu ja periaatteessa kuka tahansa laillistettu fysioterapeutti voi etuliitteen titteliinsä liittää (oli yhdistystämme olemassa tai ei). Valviran kanta nimikeasiaan on seuraava: "Lainsäädäntö ei toistaiseksi ole kieltänyt fysioterapeuttia lisäämään laillistetun nimikkeensä eteen jonkin juuri hänen toimintaansa kuvaavan termin. Tältä osin lainsäädäntö on aukollinen ja tähän tullaan kiinnittämään huomiota, kun lainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus."* Suomen Fysioterapeutit ry suosittelee, että asiakastilanteissa tulisi käyttää ammattinimikettä, jolla fysioterapeutin tiedot voidaan löytää JulkiTerhikistä. Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n näkemyksen mukaan asiakkaat etsivät usein nimenomaan tiettyyn erityisalaan perehtynyttä fysioterapeuttia. Tällä hetkellä fysioterapian peruskoulutus ei anna fysioterapeutille riittävästi valmiuksia toteuttaa onnistuneesti kuntoutusta tai ennaltaehkäisevää fysioterapiaa, kun asiakkaana on raskaana oleva tai synnyttänyt nainen. Tilanne on ongelmallinen, mutta toistaiseksi ei ole estettä käyttää nimikettä "äitiysfysioterapeutti". Toivomme jäsenten käyttävän myös omaa harkintaansa nimikeasiassa. Kun aloittelet raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten parissa työskentelyä ja erityisesti yksilöfysioterapiaa, on suositeltavaa kertoa tai mainostaa esimerkiksi olevansa fysioterapeutti, joka on erikoistumassa äitiysfysioterapiaan.

Yhdistyksemme sivuilla olevien fysioterapeuttien yhteystiedot ovat sivuilla ensisijaisesti, jotta asiakkaat löytäisivät helpommin fysioterapeutin lähialueeltaan. Tämän vuoksi kyselemme yhteystietojaan sinne haluavilta tarkempia tietoja kokemuksesta ja käydyistä koulutuksista. Yhdistyksen jäsenyys on siis paljon muutakin kuin nimi listassa ja toivoisimmekin, että jäsenet kokisivat hyötyvänsä yhdistyksestä monilla muillakin tavoilla (esim. kollegiaalinen tukiverkosto, aktiivinen fb-ryhmä, yhdistyksen omat koulutukset).

Koska yhdistyksemme on nuori, koulutustarjontakin hakee vielä muotoaan. Kokeneimmat äitiysfysioterapeutit ovat käyneet esimerkiksi lantionpohjan fysioterapian koulutuksia, jonkin suorien vatsalihasten erkaumaan liittyvän koulutuksen, Diane Leen Women's Health -koulutuksen sekä arpikudoskäsittelykoulutuksen. Minimivaatimuksena yhteystietojen julkaisemiselle olemme pitäneet vähintään lantionpohjan peruskurssia ja erkauma-kurssia, minkä lisäksi on oltava kokemusta yksilöasiakkaista. Toistaiseksi näin on ollut pakko toimia, kun yhtenäistä koulutusta ei vielä ole olemassa. Yhdistyksen oma äitiysfysioterapian peruskoulutus toteutunee alkuvuonna 2018.

Kuka sitten voi liittyä jäseneksi? Jäsenyyden ainoa muodollinen vaatimus on se, että olet joko fysioterapeutti tai fysioterapeuttiopiskelija. Lisäksi on toivottavaa, että olet innostunut työstäsi ja haluat olla osa rautaisten ammattilaisten yhteisöä, joka haluaa parantaa kaikkien äitien hyvinvointia. Äideille sydämellä.

Aurinkoa syksyynne!

-Heli Harsunen, sihteeri

(*Lainaus verkostotapaamisesta 2.9. ft Tarja Svahnin esityksestä Fysioterapeutin osaaminen ja tutkintonimike)