Opas sektiosta synnyttäneille äideille on ilmestynyt

28.9.2018

Yhteistyössä Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n kanssa toteutettu opinnäytetyö ja siihen liittyvä opas on ilmestynyt.

Anna-Maija Valkkion ja Cariina Rajapuron opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoa sektioarven fysioterapiasta ja tuottaa omahoito-opas sektiolla synnyttäneille äideille. Työn merkittävin tietopohja koostuu neljän fysioterapeutin ja yhden osteopaatin asiantuntijahaastattelusta. Teoriaosuuden liitteenä on opas äideille sektioarven käsittelyyn ja sektioista toipumiseen, ja työn tilaajana toimii Suomen Äitiysfysioterapeutit ry. Oppaaseen pääset tämän linkin kautta: Sektioarven fysioterapia : Opas sektiolla synnyttäneille äideille toipumisen tueksi